تولید و بهره برداری

یک واحد بهره برداری در حقیقت عبارت است از کارخانه ای با تمامی وسایل لازم که عمل جداسازی گاز و نفت تولیدی از چاه ها در آن صورت می گیرد و سپس گاز و نفت تفکیک شده به محل مورد نظر ارسال می‌گردند. انواع وسایل و ابزار مختلف اعم از لوله ها، شیرها، دستگاه های تفکیک کننده، پمپ ها ، توربین ها، ابزار دقیق و غیره اجزاء تشکیل دهنده یک واحد بهره برداری می باشند. طراحی واحد بهره برداری با توجه به شرایط محل و درنظر داشتن مقدار ظرفیت و به طور کل موقعیت عمل، خود تحت ضوابط خاصی صورت می‌گیرد.