پروژه توسعه فازهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی

پروژه توسعه فازهای ۲۲ و ۲۳ و ۲۴ پارس جنوبی

نام کارفرمای اصلی : شرکت نفت و گاز پارس

اعضای کنسرسیوم : شرکت پتروسینا آریا، شرکت صدرا

وضعیت پروژه: در حال انجام

موضوع پروژه:

  • انجام فعالیت های مهندسی راه اندازی.
  •  تکمیل عملیات اجرایی برخی از واحدها.
  • نظارت بر پیش راه اندازی ، اجرای راه اندازی و استارت آپ ناحیه آبگیر و آب شیرین کن ها.
  • نظارت بر پیش راه اندازی ، اجرای راه اندازی و استارت آپ پالایشگاه.
  • مدیریت و راه اندازی سیستم کنترل پالایشگاه.
  • انجام عملیات بهره‌برداری و تعمیر و نگهداری پالایشگاه.

شرح پروژه:

مجموعه پالایشگاه گازی فازهای ۲۳،۲۲ و۲۴ در ساحل خلیج فارس در منطقه ویژه پارس ۲ در ۲۳۰ کیلومتری شهر بوشهر ایران واقع شده است. این پالایشگاه با ظرفیت پالایش ۲۰۰۰ MMSCFD برای تولید گاز صادراتی، اتان گازی با کیفیت مورد نظر واحدهای پتروشیمی، پروپان و بوتان با درجه تجاری و میعانات تثبیت شده طراحی و ساخته شده است.

تاسیسات دریایی

تعدادچاه: (۳۶ ۲) حلقه، (دو حلقه به عنوان Appraisal)

تعدادسکوهای دریائی: ۴ سکو هریک جهت تولید ۵۰۰ میلیون استاندارد فوت مکعب در روز .

خطوط لوله دریایی

خطوط لوله اصلی: دو خط ۳۲ اینچی انتقال گاز از سکوهای اصلی به پالایشگاه خشکی جمعاً بطول ۲۱۰ کیلومتر به همراه دو رشته خط ۴ اینچ تزریقMEG.

خطوط لوله ۴ Infield : دو رشته خط ۱۸ و ۲۰ اینچی انتقال گاز از سکوهای اقماری به خروجی سکوهای اصلی، جمعاً بطول ۱۴ کیلومتر به همراه دورشته خط لوله ۴ اینچ تزریقMEG.

پالایشگاه خشکی

در این پالایشگاه گازبه همراه مایعات ورودی فرآورش گردیده و محصولات ذیل تولید می گردد:

- ۵۰ میلیون استاندارد مترمکعب در روز گاز تصفیه شده.

- ۱/۱ میلیون تن درسال گاز مایع جهت صادرات.

- ۸۰ هزار بشکه در روز میعانات گازی جهت صادرات.

- یک میلیون تن در سال گاز اتان جهت تامین خوراک پتروشیمی.

محصولات جانبی

گوگرد (محصول جانبی فرآیند شیرین سازی گاز) ۴۰۰ تن در روز جهت صادرات.

آبگیر فازهای ۲۲و ۲۳ و ۲۴:

بمنظور تامین آب موردنیاز پالایشگاه، تأسیسات آبگیر شامل حوضچه ورودی، سیستم تولید و تزریق کلر، پمپ های آب دریا و سیستم نمکزدایی برای مجموعه پالایشگاههای ۲۲-۲۴ و ۱۳ در طرح فازهای ۲۲-۲۴  احداث شده است.

در راستای شرح کار شرکت تسکو، این شرکت در این پالایشگاه برفعالیتهای پیش راه اندازی پیمانکاران ساخت نظارت داشته که پس از اتمام وتکمیل فعالیتهای فوق، مسئولیت راه اندازی، Start-up و بهره برداری از پالایشگاه را تا زمان Handover برعهده دارد.