پروژه واحد DMC فازهای ۲ و۳ پارس جنوبی

پروژه واحد DMC فازهای ۲ و۳ پارس جنوبی

نام کارفرمای اصلی: شرکت نفت و گاز پارس

نام کارفرمای پروژه: موسسه پترو صنعت

وضعیت پروژه: در حال اجرا

موضوع پروژه:

• انجام فعالیت های مهندسی راه اندازی.

• نظارت بر پیش راه اندازی، اجرای راه اندازی و استارت آپ واحد.

شرح پروژه:

این پروژه برای حذف مرکاپتان از مایعات گازی تولید شده در فازهای ۲ و ۳ پارس جنوبی در عسلویه تعریف شده است. این واحد دارای لایسنس بومی بوده و لایسنس آن متعلق به پژوهشگاه صنعت نفت می باشد. ظرفیت تولید این واحد ۸۰۰۰۰ بشکه در روز میعانات گازی می باشد.