استراتژی سازمانی

چشم انداز

تبدیل شدن به شرکت پیشرو در زمینه ی مدیریت، راه اندازی و بهره برداری و تعمیرات پالایشگاه های نفت و گاز و پتروشیمی در حوزه های خشکی و فراساحل در ایران و منطقه غرب آسیا و بر این اساس اهداف چشم انداز به صورت ذیل تعریف می گردد:

 • دستیابی به درآمد ۱۰۰۰۰ میلیارد ریال سالیانه
 • دستیابی به رضایت ۸۰ درصد مشتریان
 • سهم ۲۰ درصد درآمد ارزی از پروژه های برون مرزی
 • ورود به بازار نفت و گاز خاورمیانه (عراق، عمان، سوریه و ...)

ماموریت

رسالت شرکت تسکو با در نظر گرفتن ۹ حوزه اصلی زیر تعریف می شود:

 1. کارفرما یا مشتری.
 2. محصولات و خدمات.
 3. بازار.
 4. رشد شرکت.
 5. استانداردهایHSE .
 6. فن آوری.
 7. امتیاز رقابتی شرکت.
 8. بهره وری.
 9. دیدگاه ملی.
 10.  مسئولیت های اجتماعی.